You are here

kucharz

Hotel w środku miasta i knajpa na krańcach metropolii, czyli na jakich usługobiorców są w stanie liczyć posiadacze wymienionych budynków

wnętrze restauracji
Author: Alper Çuğun
Source: http://www.flickr.com
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w wielkim mieście wydaje się być nieco łatwiejsze, a co za tym idzie, także bardziej intratne, niż wykonywanie tej samej czynności na przysiółku. Dla sprecyzowania tematu skoncentrujmy się na działalności hotelowo-restauracyjnej w stolicy województwa łódzkiego. Z jednej strony jesteśmy w stanie wziąć pod lupę pokaźny obiekt w centrum miasta, a z drugiej zajazd położony przy jednej z szos dojazdowych.